Ιστορικό της ποικιλίας ακτινιδιάς «ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ»

O K. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 'ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ'.
O K. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 'ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ'.

Η ποικιλία είναι σπορόφυτη και δημιουργήθηκε με την μέθοδο που χρησιμοποιείται  αποκλειστικά από τους ερευνητές, για τη δημιουργία νέων ποικιλιών, αλλά και από πολλούς φυτωριούχους για παραγωγή σποροφύτων, που θα χρησιμοποιηθούν σαν υποκείμενα, για τον εμβολιασμό των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Οι σπόροι που χρησιμοποίησε ήταν της ποικιλίας Hayward. Έτσι λοιπόν από ένα σπορόφυτο, το μοναδικό μεταξύ εκείνων που επιλέχθηκαν από το σπορείο και μεταφυτεύθηκαν στον οπωρώνα προήλθε  η νέα ποικιλία.

Το φυτό αυτό για πρώτη φορά δίνει καρπούς το έτος 1994. Τα χαρακτηριστικά του καρπού ήταν τόσο εντυπωσιακά, που  αμέσως προκάλεσαν το μεγάλο ενδιαφέρον για την περαιτέρω παρακολούθηση και μελέτη τους.

Τα επόμενα δέκα χρόνια περίπου, η ποικιλία πολλαπλασιάζεται μέσα στον ίδιο οπωρώνα, όπου υπάρχει και η ποικιλία Hayward.

Δημιουργείται  μία βάση παρατήρησης με πολλά φυτά και των δύο μαρτύρων και οι καλλιεργητικές φροντίδες και στις δύο ποικιλίες είναι ίδιες. Οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται επί σειρά ετών, μας δείχνουν, ότι η νέα ποικιλία είναι σταθερή στα χαρακτηριστικά της, χωρίς να παρατηρείται κανένας εκφυλισμός τους και ταυτόχρονα αυτά δείχνουν μία εντυπωσιακή υπεροχή έναντι των χαρακτηριστικών της Hayward.

Με την βεβαιότητα των παρατηρήσεων αυτών λοιπόν τον Δεκέμβριο του 2003 γίνεται η πρώτη αίτηση στο Community Plant Variety Office που εδρεύει στη Γαλλία και καλύπτει νομοθετικά τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξέταση των χαρακτηριστικών αλλά και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της νέας ποικιλίας από το δημιουργό της. Η ίδια διαδικασία έγινε στην συνέχεια και κατά U.P.O.V. στις χώρες που αυτή καλύπτει νομοθετικά και οι οποίες ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια των KIWI.

Παράλληλα με όλα αυτά γίνεται η γενετική αποτύπωση της ποικιλίας από την Γεωπονική σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας  με την τεχνική της μοριακής ανάλυσης του DNA της, με βάση την τεχνική PCR βασισμένη στην ανάλυση μικροδορυφορικών περιοχών (SSR's), η οποία θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη μέθοδος DNA αναλύσεων στο ακτινίδιο. Τα δεδομένα της μοριακής ανάλυσης συνηγορούν στις μη αμφισβητήσιμες διαφορές μεταξύ των δύο γενοτύπων (TSECHELIDIS - HAYWARD). Οι δύο γενότυποι είναι διαφορετικοί αφού εμφανίζουν πολυμορφισμό σε οκτώ (8) τουλάχιστον αλληλόμορφα,  όπως φάνηκε με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στους μοριακούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν.